Международное пространство коучей и клиентов: управляйте Вашим будущим с Вашим персональным коучем!
19.02.2024

Коучингова культура в організаціях. Всеукраїнське дослідження


Коучингова культура в організаціях. Всеукраїнське дослідження

У сучасному світі, де високий рівень конкуренції вимагає постійного вдосконалення та розвитку як організацій, так і їхніх співробітників, роль коучингу набуває нового масштабу. Проведене у 2023 році Всеукраїнське дослідження “Коучингова культура в організаціях”, ініційоване European Academy of Leadership Coaching за підтримки TradeMasterGroup, проаналізувало стан та тенденції у впровадженні коучингової культури в українських організаціях. Понад 100 компаній, представники яких знаходяться у різних галузях та масштабах, взяли участь у цьому дослідженні, що надало можливість зробити вагомі висновки щодо практик та тенденцій у використанні коучингу. Результати дослідження відкривають перед нами широкий спектр аспектів, від рівня розвитку коучингової культури в організаціях до типу переважаючого керівництва. Запрошуємо вас долучитися до їх уважного розгляду.

 

Унікальність дослідження полягає в тому, що в ньому взяли участь компанії з різних галузей економіки, з загальною чисельністю понад 200 000 працівників.  Ця різноманітність не тільки підкреслює масштабність дослідження, але й відображає реальне міжгалузеве застосування коучингу. Підприємства різних галузей відчувають потребу у зростанні та розвитку свого персоналу, а це створює плідні умови для впровадження коучингової культури як ефективного інструменту розвитку. Учасниками дослідження стали GM GROUP, HRG, Софилайт, Укрпошта, БРСМ, WeAreBrain, Молокія, Промкабель-Електрика, Мережа аптек “D.S.”, Банк Кредит Дніпро, INTECH, grc.ua, Genfasad, Generalist, Ephyros, EVA, AC-Step, Mia Gaming Ltd, ELEKS, ОЛІС, МТІ HI TECH, Фокстрот, Кадіум Груп, АМО, Аvdtade compani, Lesaffre Ukraine, Фора, Укрсервіс, ТПК Алеф, Рутмарт, Univest, Овостар Юніон, Юрія Фарм, Intersport, Omega, WOG, Imperial Tobacco, Вітмарк-Україна, ЛАН – Україна, БаДМ, Ритейл Груп, Метінвест, “КИЇВ ХЛІБ”, SoftServe, Економ плюс, Щедро та ін. Загалом серед учасників представники таких галузей:

 • Виробники 28%
 • Мережі магазинів 22%
 • IT 11%
 • Консалтинг 9%
 • Дистриб’ютори 5%
 • Енергетика 4%
 • Банки 4%
 • Логістика 3%
 • Обладнання 2%
 • Продаж авто 2%
 • Фармацевтика 2%
 • Ресторани 2%
 • ЗМІ 2%
 • Освіта 2%
 • Інше 2% (БФ, гральний бізнес, доставка, медицина, поштові послуги, салон краси, сервісне обслуговування техніки)

Саме тут виявляється цінність коучингу - його універсальність та адаптивність до потреб будь-якої галузі. Незалежно від того, чи стоїть перед виробничим заводом завдання оптимізації виробничих процесів, чи перед IT-компанією - необхідності підтримки та розвитку своїх співробітників. Тому результати нашого дослідження, які враховують цю широку гаму компаній, відображають не лише загальну картину стану коучингової культури в Україні, а й демонструють універсальність її впровадження як засобу підвищення продуктивності та розвитку в будь-якій сфері діяльності. 

 

Рівень розвитку коучингової культури

На основі результатів дослідження можна визначити рівні розвитку коучингової культури в українських компаніях, які поділяються на чотири основні категорії: Інтегрований, Стратегічний, Тактичний та Початковий.

 • Інтегрований рівень характеризується тим, що коучинг є як офіційною, так і неформальною практикою в організації. Співробітники отримують зворотній зв'язок та активно працюють над ним за допомогою коучингу. За результатами дослідження, цей рівень спостерігається у 10,4% компаній, що свідчить про досить високий ступінь усвідомлення та застосування коучингових компетенцій у цих організаціях.
 • Стратегічний рівень відзначається готовністю людей до коучингу у різних ситуаціях, а також активним залученням керівників до коучингової підтримки. В тому числі топ-менеджери надають приклад, проводячи коучинг для своїх підлеглих. Відсоток компаній на цьому рівні становить 7,4%.
 • Тактичний рівень вказує на те, що цінність створення коучингової культури визнається, але спостерігається недостатнє розуміння його значення та необхідних елементів. Майже половина компаній, а саме 41,4%, знаходяться на цьому рівні.
 • Початковий рівень характеризується тим, що коучинг може мати місце, проте він випадковий і не систематизований. 25,4% компаній демонструють саме цей рівень розвитку коучингової культури.
 • Крім того, 15,4% компаній які брали участь у дослідженні не використовують коучинг взагалі.

Статистично близько 42% компаній застосовують коучинг в компанії, а 58 % - ні. Серед причин з яких коучинг не впроваджується:

 • Були інші пріоритети для інвестиції коштів – 28%
 • Недостатньо знайомі з цим інструментом – 12%
 • Це складно організаційно (знайти відповідного коуча, виділити час) – 11%
 • Не було потреби у коучингу– 7%
 • Застосовують коучинг в компанії – 42%

31 % компаній України, які впроваджують коучинг в організаціях, користується  послугами зовнішніх коучів, і  69 % - послугами внутрішніх коучів, HR. За останні роки спостерігається стрімке зростання саме внутрішніх коучів всередині організацій та поява моделі коуч-компетентного керівника. Однак, послуги зовнішніх коучів є також досить затребуваними, адже мають свої переваги. Розглянемо фактори та критерії, на які звертають увагу компанії при виборі зовнішнього коуча:

 • Позитивні відгуки та рекомендації - 38%
 • Репутація та досвід - 36%
 • Компетентність, професійність, освіта - 12%
 • Сертифікація - 10%
 • Інше (наявність бізнес кейсів, експертиза; особисті якості; делікатність; розуміння бізнес потреб компанії; готовність працювати у важкому середовищі; відомі персони; можуть надавати послуги  коучингу та психологічного консультування; з якими відбудеться хімія менеджера; збіг по цінностям, за стилістикою, близькою  нашій культурі, бекграунду; тестові зустрічі) - 4%

 

Для кого найчастіше застосовується коучинг

У контексті організаційного управління коучинг може бути застосований на різних рівнях та до різних категорій працівників. Результати дослідження вказують на такий розподіл аудиторії коучингу в організаціях:

Топ-менеджери. Досить значна частина організацій, а саме 24%, використовують коучинг для роботи зі своїми топ-менеджерами. Це свідчить про важливість коучингових практик для вищого рівня керівництва у формуванні стратегій та прийнятті важливих управлінських рішень та появу моделі керівника-коуча.

Менеджери середньої ланки. Ця категорія працівників є основною масою, яка здійснює управління в організації та має значний вплив на ефективність її діяльності. 27% компаній відзначили цю категорію як ключову у використанні коучингу, що свідчить про важливість розвитку лідерських та управлінських навичок на цьому рівні.

Талановиті співробітники До цієї категорії відносяться працівники, які володіють високим потенціалом та здібностями. Дослідження показує, що 29% компаній залучають саме таких співробітників до коучингових сесій, щоб максимізувати їхній потенціал та підтримати особистий та професійний розвиток.

15% учасників дослідження відзначили, що лише починають дивитися в бік коучингу. Це означає, що є певний потенціал для збільшення зацікавленості та впровадження коучингової культури у компаніях, які починають розглядати ці практики як інструмент для свого особистого та професійного розвитку.

Відзначено, що 5% компаній не використовують коучинг взагалі.

 

Коли використовується коучинг? 

Коучинг в організаціях може бути використаний у різних ситуаціях та для досягнення різних цілей. Як досить широкий метод роботи зі співробітниками, він демонструє високі показники ефективності для більшості запитів. Результати дослідження вказують на наступний розподіл ситуацій, коли може бути застосований коучинг:

 • Вирішення конкретних бізнес-завдань - 30%
 • Підтримка переходів - 30%
 • Розвиток сильних - 20%
 • Підтягування відсталих - 10%
 • Інше (коучинг в полях, як інструмент розвитку -  керівниками своїх підлеглих, найм та онбордінг нових співробітників: робота з менеджерами для визначення цілей, очікувань, індивідуальний коучинг) - 6%
 • Не використовуємо - 4%

 

Підтримка психоемоційного стану співробітників

Психоемоційний стан співробітників визначає ефективність та продуктивність роботи організації. Організації, які приділяють увагу підтримці психологічного та емоційного добробуту свого персоналу, стають більш конкурентоспроможними та здатними до досягнення своїх стратегічних цілей. Коучинг є одним з методів, що сприяє розвитку особистості, професійних навичок, розкриттю потенціалу, а також допомагає виявити та розв'язати можливі особисті та професійні проблеми. Аналіз способів підтримки психоемоційного стану співробітників став ще одним фокусом дослідження. і результати стали ще одним доказом ефективності коучингової взаємодії, адже саме цей спосіб зайняв друге місце:

 • Психологи - 32%
 • Коучинг - 29%
 • Вебінари, воркшопи,тренінги, марафони well-being - 10%
 • Хочемо, але не знаємо, як закрити цю потребу - 8%
 • Особисті зустрічі з керівником 1:1 - 8%
 • HR - 3%
 • Інше (програма благополуччя співробітників, практики майндфулнес  та використання інших інструментів для підтримки ментального  здоров'я, тестування ÉQ, DISC, публікація  матеріалів, що підтримують в телеграм каналі на щоденній основі, масаж) - 5%
 • Не підтримуємо - 5%

 

Результативність команд

Результативність команд впливає на загальну ефективність діяльності організації надзвичайно вагомим чином. Коли команди працюють на високому рівні продуктивності, це відображається на кінцевих результатах підприємства або організації. Важливість працювати над підвищенням результативності команд полягає в їхній здатності спільно досягати поставлених цілей і завдань, швидко реагувати на зміни в середовищі та забезпечувати стійке підвищення продуктивності. Використання коучингу в організаціях може значно збільшити їхню продуктивність та конкурентоспроможність на ринку.  

Однак, за статистикою майже половина організацій повноцінно не використовує ІПР (індивідуальні плани розвитку) для своїх співробітників: 54% опитаних компаній використовують, 19% частково та 27% не використовують взагалі.

Враховуючи зв’язок результативності команди, керівної ланки та організації загалом, неможливо оминути таку важливу тему, як наявність самообмежуючих переконань у керівників. Це певні переконання або думки, які перешкоджають їм розвиватися, приймати нові ідеї, або ефективно керувати своїми командами і організаціями, щось, що обмежує їх у здійсненні потенціалу або ухваленні стратегічних рішень. Під час дослідження було виявлено які самообмежуючі переконання заважають більшості керівників на
шляху розвитку результативних команд:

 • Немає - 35%
 • Брак часу - 14%
 • Відсутність довіри, краще зробити самому - 11%
 • Корпоративна культура, управлінські традиції і стереотипи - 9%
 • Бюджет, матеріальна мотивація - 7%
 • Неусвідомлена некомпетентність - 7%
 • Низька самооцінка, вигорання - 5%
 • Інше (відсутність знань, зворотний зв'язок,  коучинг це довго, результат команди  залежить не від її розвитку, зміни - це важко,  це все не працює, працівники самі мають  прагнути розвитку, попередній досвід, старі  методи, страх перед) - 12%

 

Які ТОП-5 компетенцій керівників, в розвиток яких організації готові найбільше інвестувати?

 • Лідерські та управлінські якості - 22%
 • Стратегічне та кризове мислення - 9%
 • Адаптивність, гнучкість - 6%
 • Резильєнтність, стресостійкість - 5%
 • Планування - 5%
 • Управління фінансами, командою - 4%
 • EQ, емпатія - 3%
 • Комунікативні навички - 3%
 • Прийняття рішення - 3%
 • Тайм-менеджмент - 2%
 • Інше (Effective Collaboration, D&I, Hard Skills,  цифрова трансформація, business acumen, аналіз, соціальний вплив, здоровий  мікроклімат, глибоке розуміння бізнес домену,  розвиток талантів в підрозділі, креативність,  ментальне здоров'я, критичне мислення,  менторство, робота з ветеранами та  травмованими, психологічна підтримка  команди, продажі, мистецтво переговорів) - 24%
 • Не інвестують - 14%

 

 

Рівень розвитку коучингової культури в українських компаніях, визначений проведеним дослідженням, свідчить про її загальне поширення та важливість у бізнес-середовищі. Однак, також було виявило, що багато компаній ще не досягли оптимального рівня розвитку коучингової культури. Багато з них стикаються з внутрішніми викликами, такими як недостатня підтримка від керівництва, нестабільність стратегії впровадження, або відсутність налагодженої системи оцінки ефективності коучингових програм.

Проаналізувавши дані, можна зробити висновок, що компанії, які активно використовують коучингові підходи, мають значні переваги у плані ефективності та інноваційності. Вони здатні швидше адаптуватися до змін на ринку та досягати поставлених цілей з більшою успішністю, демонструють відкритий та підтримуючий клімат, де співробітники відчувають підтримку у власному професійному та особистому зростанні. 

Отже, розглядаючи результати дослідження, можна з впевненістю сказати, що коучингова культура стає необхідністю у сучасному бізнесі, а інтеграція її принципів та методів може стати ключем до успіху для багатьох організацій. Лише шляхом сприяння цьому процесу можливо стати більш конкурентоспроможними на міжнародній арені та досягти нових вершин у бізнесі та соціальному розвитку.



А для тих, хто ще більше хоче поглибитися в тему коучингової культури в організації пропонуємо можливість долучитися до дводенного тренінгу з управління в стилі коучинг для керівників всіх рівнів “Мегатренди 2030: нова роль керівника майбутнього” 

Ознайомитися з деталями та зареєструватися можна за посиланням



Регистрация на первую
бесплатную коуч-сессию